mahabharat

mahabharat

                              यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत: |                               अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥                               परित्राणाय साधूनाम् विनाशाय च दुष्कृताम्।                               धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे-युगे॥  mahabharat ( …

Read moremahabharat